ترزوب ، طراحی سایت

ارائه بهترین راهکار برای کسب وکار شما

logo

راه اندازی اتوماسیون کاری شرکت ها، سازمان ها

Images 25

ایجاد نظم پایدار و تحول سازمانی با سیستم مدیریت وظایف و پیشبرد کار سازمانی ترز

یکی از مسائل مهم در سازمانها و شرکتها پس از رشد نسبی، سیستم مدیریت سیستماتیک مجموعه خواهد بود

از جمله مسائلی که باعث ایجاد مشکل در سازمانها خواهد بود مسائل متعددی که وجود داشته اما به هر دلیلی در زمان مقرر انجام نمی شود.

در واقع بسیاری از شرکتها و سازمانها برای خود دارای نظم هستند اما با ازدیاد کار به بی نظمی می رسند ، بعبارتی دارای نظم پایدار نیستند.

در واقع مبنای اول سیستم مدیریت وظایف و پیشبرد کار ترز ، ایجاد نظم پایدار و تعریف سیستم برای مجموعه می باشد

برای حل این نوع مسائل سیستم های ISO  و استانداردها به کمک شرکت ها و سازمانها آمده است.

استاندارد جهانی بر پنج اصل استوار است:

۱- چیزی که نوشته نشده باشد ، آن چیز وجود ندارد

۲- اگر مدرکی تاریخ نداشته باشد، آن مدرک فاقد اعتبار است

۳- اگر مدرکی امضا نداشته باشد به معنای آن است که هیچ کس مسئول آن مدرک نیست

۴- آن کاری که نوشته شده است باید عمل کرد

۵- آن کاری که عمل شده است، باید نوشت و گزارش کرد

در راستای پیاده سازی این تئوری ، نیاز به سیستمی می باشد که تمامی کارها قابل تعریف باشد و بتوان برای هر کاری تاریخ و مسئول تعریف نمود و برای آن تاریخ اتمام کار یا ضرب العجل قرار داد و نیز گزارش تهیه نمود که همه و همه بصورت یکجا در سیستم مدیریت وظایف ترز با نام Trez ISO System در اختیار سازمانها می باشد

در واقع سیستم مدیریت وظایف ترز ابزاریست برای مدیریت کارها و جلوگیری از گم شدن وظایف  و پیشبرد اهداف در سازمانها ، تا بنحوی کارها مدیریت گردد که بهره وری سیستم ارتقا یابد

قطعا درک کارکرد سیستم برای مدیران به وضوح مشهود است چرا که همه ی مدیران نیاز به سیستمی دارند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن وظایف زیر سیستم تحت مدیریت خود را دسته بندی و تبدیل به نتیجه نمایند.

از خصوصیات بارز این محصول ، تحت وب بودن آن است که امکان دسترسی بصورت تحت وب را برای مدیران و کارمندان فراهم می سازد در نتیجه در هر زمان و هر مکانی امکان کنترل کارمندان وجود خواهد داشت

از دیگر مزایای سیستم می توان به دسته بندی واحدها ، واحدهای کاری، سمت ها دادن ضرب العجل به کارها و دسته بندی بر اساس تاریخ و جستجو بر اساس وطایف هر واحد و یا هر شخص و امکان گزارش گیری و نیز امکان میزان پیشرفت هر کار را اشاره نمود

شاید بتوان گفت برای سازمانهایی که هنوز راهکاری برای مدیریت وظایف، میزان پیشرفت هر کار، زمانبندی کارها و … نداشته اند ، سیستم مدیریت وظایف ترز گزینه ای بی نظیر با چابکی مثال زدنیست

با سیستم مدیریت وظایف  ترز:

۱- همه ی کارها ثبت خواهد شد

۲- هر کاری زمانبندی خواهد شد

۳- هر کاری مسئول خواهد داشت

۴- هر کاری برای خود درجه اهمیت خواهد داشت

۵- هر کاری محکوم به انجام خواهد بود

۶- سابقه ای از تمام کارهای سیستم خواهد بود

۷- میزان فعالیت  و اهمیت فعالیت هر کارمند یا مجموعه کاملا مشخص خواهد بود

۸- میزان سرعت و عملکرد سیستم کاملا مشخص خواهد بود

۹- بایگانی از کلیه اطلاعات سیستم وجود خواهد داشت

۱۰ – امکان مدیریت در هر زمان و هر مکانی فراهم خواهد بود

۱۱- میزان پیشرفت هر کار مشخص می باشد

۱۲- از گم شدن کارها جلوگیری خواهد شد

۱۳ – بنای سیستمی با نظم پایدار گذاشته خواهد شد

۱۴- و…

به نظر شما بعنوان یک مدیر، ابزاریکه بتواند ساختار سیستماتیک برای سازمان تعریف و آنرا متحول نماید تا چه حد ارزشمند بوده و کسب و کار شما را به سمت بهبود مستمر پیش خواهد برد؟

تنها یک گام تا ایجاد نظم پایدار و تحول سازمان فاصله دارید…

به انتخاب امروز شما بستگی دارد…

Copyright © 2017 | کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ترز وب می باشد